Εγκαθιστώντας ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) στην επιχείρησή σας Εκτύπωση E-mail

Η εμπειρία εγκατάστασης ΣΠΔ (EMAS, ISO 14001, Ecolabel, etc.), έχει αναδείξει σαν μέγιστο πρόβλημα την αδυναμία της ορθής λειτουργίας τέτοιων προτύπων/συστημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθιστώντας τα αναποτελεσματικά και τελικά μη αποδοτικά, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ορθής πρακτικής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και στην τοπική και συνεπώς είναι αδιαμφισβήτητο (παρά την επικρατούσα άποψη) ότι συμβάλουν τα μέγιστα στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ερευνώντας τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν υιοθετούν τα ΣΠΔ,εμπεριστατωμένες μελέτες κατέληξαν στις εξής κύριες αιτίες:

 
Από την ιδέα στην πράξη: οι φάσεις του λειτουργικού σχεδιασμού Εκτύπωση E-mail

Ο σωστός λειτουργικός σχεδιασμός είναι υπεύθυνος για την βέλτιστη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, όπου οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα των προϊόντων, ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τον στόχο (νέα μονάδα, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός) υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλες διαρθρώνονται στις εξής φάσεις: