Από την ιδέα στην πράξη: οι φάσεις του λειτουργικού σχεδιασμού Εκτύπωση E-mail

Ο σωστός λειτουργικός σχεδιασμός είναι υπεύθυνος για την βέλτιστη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, όπου οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα των προϊόντων, ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τον στόχο (νέα μονάδα, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός) υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλες διαρθρώνονται στις εξής φάσεις:

1) Προκαταρκτική φάση. Στο σημείο αυτό γίνεται μια γενική διερεύνηση για την ρεαλιστικότητα και τις δυνατότητες υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε εκπονείται μια τεχνοοικονομική μελέτη ή μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας (feasibility study). Η μελέτη αυτή αναλύει παραμέτρους όπως τεχνολογικές λύσεις, οικονομικά δεδομένα, απαιτήσεις νομοθεσίας, απαιτήσεις λειτουργίας και χρονικός προγραμματισμός και καταλήγει σε ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα για το κατα πόσο και με ποίο τρόπο η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί ώστε να είναι συμφέρουσα (οικονομικά και όχι μόνο) για τον επιχειρηματία.

2) Κύρια μελέτη σχεδιασμού. Είναι η φάση της λεπτομέρειας και της βαθύτερης ανάλυσης των δεδομένων. Η ομάδα σχεδιασμού βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από την μελέτη σκοπιμότητας, αποτυπώνει την πρότασή της (συνήθως και μια εναλλακτική) και σε συνεργασία με τον επιχειρηματία, καταλήγουν για το πως ακριβώς θα φτιαχτεί η μονάδα, καθώς και για τον οριστικό προϋπολογισμό. Αφού οριστικοποιηθούν όλα τα δεδομένα και τα σχέδια και αφού εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια, τότε το έργο περνάει στην επόμενη φάση.

3) Υλοποίηση έργου. Στη φάση αυτή, λαμβάνονται οι προσφορές, επιλέγονται οι ανάδοχοι, πραγματοποιούνται οι κατασκευές, αγοράζεται και εγκαθίσταται ο εξοπλισμός, υλοποιούνται οι υποστηρικτικές υποδομές, εκπαιδεύεται το προσωπικό, γίνονται οι δοκιμές λειτουργίας και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή λειτουργία της μονάδας

Κάθε φάση περιλαμβάνει πολυάριθμα στάδια και εμπλέκει διάφορες ομάδες ανθρώπων και πόρων. Είναι υπευθυνότητα του σχεδιαστή όμως να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους στο κοινό στόχο και να λειτουργήσουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.