Μελέτη, σύνταξη και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου Εκτύπωση E-mail

Ο Αναπτυξιακός Νόμος, στις διάφορες παραλλαγές του, ήταν ανέκαθεν ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Εξυπηρετώντας ειδικούς στόχους όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της απασχόλησης, η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος και θέτοντας τα αντίστοιχα κριτήρια, ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016) είναι ιδιαίτερα απαιτητικός από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις του. Προτεραιότητα έχουν τα ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια με σωστό σχεδιασμό, σαφή και ρεαλιστική ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, υψηλό βαθμό απόδοσης του επενδυόμενου κεφαλαίου και τεκμηριωμένη ικανοποίηση των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν. Εξίσου υψηλές είναι και οι απαιτήσεις για την επιτυχή υλοποίηση και αποπληρωμή των εγκεκριμένων έργων. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της food:grade σε θέματα φακέλων του Αναπτυξιακού Νόμου αποτελούν εχέγγυα για την ποιότητα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρει.