Υπηρεσίες λειτουργικού σχεδιασμού βιομηχανικών μονάδων Εκτύπωση E-mail

Ο λειτουργικός σχεδιασμός βιομηχανικών μονάδων είναι μια σύνθετη διεργασία που αφορά σε νέες επενδύσεις και σε μετεγκαταστάσεις, βελτιώσεις, επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων. Αποτελεί τον συνδυασμό διεργασιών με στόχο την υλοποίηση μιας επενδυτικής ιδέας με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Συνοπτικά, ο λειτουργικός σχεδιασμός περιλαμβάνει θέματα χωροθέτησης της μονάδας, αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, βελτιστοποίησης παραγωγικότητας, τήρησης νομοθεσίας, τήρησης προδιαγραφών υγιεινής, ροής υλικών και πόρων κ.α. Κάθε έργο λειτουργικού σχεδιασμού έχει τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του και δεν επιδέχεται προσαρμογές από έτοιμες λύσεις. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση που χειρίζεται τρόφιμα αλλά δεν γνωρίζετε τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τις νομοθετικές απαιτήσεις και τον τρόπο που πρέπει να υλοποιηθεί το επενδυτικό σας σχέδιο, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της food:grade μπορεί να σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια από τον σχεδιασμό της ιδέας μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας.