Διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων Εκτύπωση E-mail

Με τις πρόσφατες Νομοθετικές ρυθμίσεις η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων μεταποίησης και λιανικού εμπορίου τροφίμων απλοποιήθηκε. Σε σχέση με το παρελθόν, ο ουσιαστικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας πραγματοποιείται αφού "γνωστοποιηθεί" η δραστηριότητα της επιχείρησης στις αρμόδιες αρχές. Χρονικά και ως διαδικασία η νέες ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πλέον ο υπεύθυνος της επιχείρησης και σε σχέση με την τήρηση των συνθηκών & δραστηριοτήτων Υγιεινής, ελέγχεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή αφού έχει αδειοδοτηθεί! Είναι αυτονόητο πως χωρίς μία σωστή μελέτη διευθέτησης χώρων, εξοπλισμού, συνθηκών εργασίας, ροής προϊόντων, η επιχείρηση κινδυνεύει με αυστηρά πρόστιμα ή ακόμα και με κατασκευαστικές παρεμβάσεις!  Η εταιρεία μας, προσφέρει υποστήριξη από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της, δίνοντάς σας υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για τα ζητούμενα από τις δημόσιες υπηρεσίες, γλυτώνοντας την ταλαιπωρία για να μπορείτε να εστιάσετε στα ουσιαστικά θέματα της νέας επιχείρησης.