Υποβολή φακέλων σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ Εκτύπωση E-mail

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) είναι το πλαίσιο που αφορά την κοινοτική βοήθεια, υπό μορφή επιδοτήσεων, της χώρας μας για το χρονικό διάστημα 2007 - 2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 39,4 δισ. ευρώ. Ανάμεσα στις δράσεις του πλαισίου αυτού είναι και σημαντικός αριθμός δράσεων που αφορά επενδυτικά σχέδια στον ιδιωτικό τομέα και τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων, με έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η επιλογή συνεργάτη για την μελέτη και σύνταξη φακέλου προκειμένου να μπορέσει να λάβει η επιχείρησή σας επιδότηση από κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι πολύ σημαντική απόφαση. Επιλέγοντας τη food:grade, επιλέγετε υπεύθυνη ενημέρωση, πληρότητα προσφερόμενων υπηρεσιών, εμπειρία στην διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων και συνεχή υποστήριξη μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.