Θέλω πληροφορίες για να πάρω επιδότηση Εκτύπωση E-mail

Στις σύγχρονες οικονομικές συγκυρίες και το περιβάλλον του έντονου ανταγωνισμού, η αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης είναι δύσκολη υπόθεση. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος συνήθως δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλές αναπτυξιακές κινήσεις να μένουν στο στάδιο του σχεδιασμού ή να είναι "απαγορευμένες" σκέψεις για τους επιχειρηματίες.

Υπάρχουν όμως σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΣΠΑ, είτε από κρατικούς πόρους, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Το ΕΣΠΑ αποτελεί τη συνέχεια των 3 ΚΠΣ (Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης) στα πλαίσια των οποίων έχουν ενταχθεί χιλιάδες έργα. Οι στόχοι και οι άξονες του προγράμματος είναι καθορισμένοι και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. Ορισμένα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ υλοποιούνται μέσω ιδιωτικών φορέων όπως οι Τράπεζες και ο ΕΟΜΜΕΧ, για διάφορους λόγους, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας. Τα περισσότερα προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (καθώς ένα μεγάλο μέρος του ΕΣΠΑ απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου) είναι για μικρά σχετικά επενδυτικά σχέδια. Αντίθετα, ο Αναπτυξιακός Νόμος χρηματοδοτεί μεγάλα επενδυτικά σχέδια και είναι πιο απαιτητικός στους ελέγχους και τα δικαιολογητικά. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την επιδότηση των έργων του Αναπτυξιακού είναι εξ ολοκλήρου εθνικοί πόροι και προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους. Ο Αναπτυξιακός Νόμος αναθεωρείται και ανανεώνεται  σε διάφορα χρονικά διαστήματα.

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να επωφεληθεί των ευκαιριών επιδότησης των επενδυτικών της σχεδίων, θα πρέπει πρώτα να κάνει μια προεργασία ώστε να καθορίσει με όσο δυνατόν περισσότερη σαφήνεια το πλαίσιο των ενεργειών που θέλει να πραγματοποιήσει. Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο πρόγραμμα που θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και το οποίο δεν θα έχει περιοριστικούς όρους για το μέγεθος και το είδος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Βάσει της προκήρυξης του προγράμματος θα πρέπει να καταρτιστεί μια μελέτη που θα περιγράφει με σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο, τις δράσεις και δαπάνες που θα περιλαμβάνει, καθώς και μια ανάλυση των σχετικών οικονομικών στοιχείων. Η μελέτη αυτή θα κατατεθεί στις εκάστοτε αρμόδιες, για την αξιολόγηση, αρχές.

Στην περίπτωση που η μελέτη θεωρηθεί επιλέξιμη και εγκριθεί, τότε υπογράφεται σύμβαση με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος (π.χ. Τράπεζες, Υπουργείο Οικονομικών κλπ) όπου καταγράφονται τα οριστικά μεγέθη της επένδυσης και το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι μια διαδικασία με σχετική γραφειοκρατία, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να λάβει το σύνολο της επιδότησης που έχει εγκριθεί. Επομένως η επίβλεψη της υλοποίησης του έργου, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο ώστε να είναι σύμφωνο με τις αρχές του προγράμματος επιδότησης, καθιστά πολύτιμη την υποστήριξη από έμπειρο και επιστημονικό προσωπικό.