Με ένα checklist ανά χείρας: η επιχείρηση τροφίμων υπό συνεχείς ελέγχους και επιθεωρήσεις Εκτύπωση E-mail

Η πραγματικότητα της παγκόσμιας αγοράς των τροφίμων έχει δημιουργήσει απαιτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικοί, πρότυπα, αγοραστές Α' υλών, πελάτες εξωτερικού, private labels, συνεργάτες, Νομοθεσία, κτλ.) που δημιουργούν μια ασφυκτική πραγματικότητα συνεχών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

Έτσι, Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου, Προμηθειών, R & D, κ.ά., βρίσκονται συνεχώς με checklists στα χέρια, συχνά με εκ διαμέτρου αντίθετες απαιτήσεις και σημεία ελέγχου, ανάλογα με την επιθεώρηση που αναμένεται.

Από την εμπειρία μας και όσον αφορά την προαναφερθείσα πραγματικότητα και σε συνδυασμό με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότηας(ΣΔΠ), έχουν παρατηρηθεί τα εξής:

 • Η κάθε επιθεώρηση/έλεγχος έχει τα δικά της checklist με τις αντίστοιχες ιδιαιτερότητες
 • Οι αναθεωρήσεις των προτύπων δημιουργούν συνεχείς τροποποιήσεις στα ΣΔΠ και νέες απαιτήσεις-σημεία ελέγχου
 • Οι πελάτες πολύ συχνά απαιτούν διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων και επισημάνσεις αυτών
 • Η Νομοθεσία των χωρών εξαγωγής των προϊόντων συχνά διαφέρει δημιουργώντας τροποποιήσεις στους ελέγχους ποιότητας των προϊόντων
 • Η πολυπλοκότητα των καναλιών αγοράς Α’ υλών έχει καταστήσει την αποτελεσματική παρακολούθηση των συμβάντων (ανακλήσεις, αποσύρσεις, διατροφικά σκάνδαλα, κτλ.) ιδιαίτερα δύσκολη...σχεδόν αδύνατη
 • Ενώ τα ISO πρότυπα εστιάζουν κυρίως στη διαχείριση και τα GFSI σχήματα κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, από κοινού δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο “προδιαγραφών”, “οδηγιών”, “εντύπων”, “αναλύσεων επικινδυνότητας”, “to-do lists”, “audit checklists”, κτλ.

Ως προσωρινές λύσεις ανάγκης, αυτό που παρατηρείται συνήθως είναι η εγκατάσταση “έτοιμων” ΣΔΠ, με επιπλεόν διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα με νέα κωδικοποίηση που ανταποκρίνονται μόνο(!) στο πρότυπο με το οποίο επιθυμεί να πιστοποιηθεί η επιχείρηση. Δηλαδή αντί το ΣΔΠ να αποτυπώνει και τεκμηριώνει την καθημερινότητα της επιχείρησης, να ενσωματώνει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις, τους επιχειρησιακούς στόχους και την παρακολούθησή τους, έχουμε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να συμπληρώνουν ακατάπαυστα φόρμες, να τροποποιούν manuals, να αλλάζουν τις αρμοδιότητες του προσωπικού, αντί να ασχολούνται με τις καθημερινές προδιεγραμμένες εργασίες.

Για να είναι αληθινά ωφέλιμο και αποτελεσματικό ένα  ΣΔΠ θα πρέπει να ελέγχει και να τεκμηριώνει επαρκώς το σύνολο των διεργασιών της επιχείρησης που πραγματικά λαμβάνουν χώρα. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων/ελέγχων οι διεργασίες και η τεκμηρίωσή τους είναι αυτά τα οποία αξιολογούνται.

 • Εγκαταστήστε ένα απλό και πρακτικό ΣΔΠ, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες πλατφόρμες , ικανές να συνεργαστούν με ήδη εγκατεστημένα συστήματα (ERPs, WMSs, κτλ.)με κοινή χρήση από όλα τα Τμήματα της επιχείρησή σας.
 • Αποφύγετε το “συνωστισμό” αρμοδιοτήτων, τις διπλοκαταχωρίσεις, τα προβλήματα συμβατότητας πολλών προγραμμάτων και κερδίστε την παρακολούθηση και τεκμηρίωση όλων των διεργασιών σας σε πραγματικό χρόνο!
 • Αφομοιώστε τις απαιτήσεις όλων των ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων χωρίς επιπλέον πόρους, ικανοποιώντας το σύνολο των απαιτήσεων τόσο των τεχνικών όσο και των προτύπων διαχείρισης.

Καλέστε μας τώρα για να σας προτείνουμε λύσεις στις συνεχιζόμενες απαιτήσεις των ελέγχων και των επιθεωρήσεων

 
Η σημασία της δέσμευσης της Διοίκησης για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Με τον όρο “Δέσμευση Διοίκησης” αναφερόμαστε στην έμπρακτη υποστήριξη της εφαρμογής ενός συστήματος ασφάλειας των τροφίμων από το άνωτατο μάνατζμεντ μιας επιχείρησης (ιδιοκτήτης, γενικός διευθυντής, διοικητικό συμβούλιο κλπ). Η έμπρακτη υποστήριξη αφορά την λήψη αποφάσεων σχετικά με τους οικονομικούς, χρονικούς και ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι θα διατεθούν για την ομαλή εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος.

 
Εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης Εκτύπωση E-mail

Η food:grade ολοκλήρωσε την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό παραδίδεται στο σύνολο του προσωπικού των εταιρειών που είναι σε διαδικασία εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2005, BRC, IFS), χωρίς επιπλεόν κόστος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των συστημάτων αυτών είναι ότι στην πράξη δεν εφαρμόζονται, κυρίως γιατί το προσωπικό των εταιρειών δεν γνωρίζει πως να εφαρμόσει αυτά που περιγράφονται στην μελέτη. Αντίθετα, οι άνθρωποι της food:grade, επιμένουν στην εκπαίδευση του προσωπικού.

 
Η επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου σε ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των τροφίμων και κατ’ επέκταση την δημόσια υγεία, απαιτούν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ελέγχου κατά την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση, την διανομή και την πώληση αυτών. Τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) αξιοποιούν τους κανόνες των αρχών του HACCP. Οι αρχές αυτές είναι ένα σύνολο οδηγιών (βημάτων), τα οποία στην προσπάθεια να είναι εφαρμόσιμα από το σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα των τροφίμων, είναι σχετικά αόριστα ως προς την επιλογή συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων ελέγχου. Επομένως, η επικύρωση των προληπτικών μέτρων αποκτά μεγάλη σημασία παρόλο που, δυστυχώς, η πράξη δείχνει ότι σαν διαδικασία υποβαθμίζεται στα περισσότερα συστήματα. Η απόδειξη ότι τα προληπτικά μέτρα ελέγχου που έχει εγκαταστήσει μια επιχείρηση είναι σε θέση να επιτύχουν τον επιθυμητό βαθμό ελέγχου του κινδύνου με συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διαδικασίας της επικύρωσης. Εν γένει, οδηγίες αναφορικά με τις ενέργειες επικύρωσης των προληπτικών μέτρων ελέγχου, έχουν εκδοθεί από τον Codex Alimentarius (CAC/GL 69 - 2008).

 
Τα προβλήματα εφαρμογής του HACCP στην επαγγελματική κουζίνα Εκτύπωση E-mail

Τον τελευταίο καιρό η έκφραση «ασφάλεια τροφίμων από το χωράφι στο τραπέζι» παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά, χωρίς ωστόσο οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία να συνειδητοποιούν τι ακριβώς σημαίνει για την λειτουργία της επιχείρησής τους. Όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή, η εγκατάσταση συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (GlobalGap, Agro κλπ) έχει αρχίσει να αποκτά δυναμική. Στο κομμάτι της μεταποίησης και διανομής η εφαρμογή των αρχών του HACCP είναι πλεόν κοινή πρακτική, ενώ παρατηρείται σημαντική άνοδος στην εγκατάσταση νέων και πιο σύνθετων Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) όπως το ISO 22000, τα BRC & IFS, FSSC 22000 κλπ. Δυστυχώς στο τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας, αυτό που βρίσκεται ακριβώς πριν τον καταναλωτή δηλαδή το κομμάτι της επαγγελματικής κουζίνας, τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα.

 
Η σημασία της διατήρησης της ψυχρής αλυσίδας από το χωράφι στο τραπέζι Εκτύπωση E-mail

Η ψυχρή αλυσίδα

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων, η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας, συχνά παραβλέπεται ή υποβαθμίζεται από τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα της μεταποίησης, διανομής και εμπορίας τροφίμων. Με τον όρο “διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας” αναφερόμαστε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται κατά την μεταποίηση, διανομή και αποθήκευση ώστε το τρόφιμο να βρίσκεται συνεχώς και αποδεδειγμένα, σε αποδεκτές θερμοκρασίες ψύξης ή κατάψυξης.

 
Επιλογή πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων πολλές φορές βρίσκονται σε θέση να αναπτύξουν νέα προϊόντα για την διάθεσή τους στην αγορά. Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων πηγάζει από επιχειρηματικές ανάγκες ανανέωσης, ικανοποίησης απαιτήσεων πελατών, υπολογισμού των τάσεων της αγοράς κλπ. Σε πολλές από αυτές τις  περιπτώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να αγοράσει μια σειρά πρώτων (ή/και βοηθητικών) υλών από κάποιο νέο ή υφιστάμενο προμηθευτή. Είναι προφανής η σημασία της επιλογής του σωστού προμηθευτή και πρώτης ύλης, τόσο σε θέμα ποιότητας του τελικού προϊόντος, όσο και σε θέμα ασφάλειας και υγιεινής.

 
Διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και πως επηρεάζεται η επιχείρησή σας Εκτύπωση E-mail

Δεν είναι δυνατόν όλα τα περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, χρησιμοποιώντας τα καθημερινά εργαλεία και μέτρα ελέγχου. Πιθανόν ορισμένα περιστατικά να είναι ατυχήματα ή έκτακτα, πέραν του άμεσου ελέγχου της επιχείρησής σας. Για τα περιστατικά αυτά, θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες σχετικές με τον τρόπο που η εταιρεία σας θα αντιδράσει με τρόπο που να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

 
Το πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000 και η σχέση του με το HACCP Εκτύπωση E-mail

Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο (standard) που αφορά σε Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) και τις προδιαγραφές που αυτά θα πρέπει να πληρούν. Το πρότυπο, συνδυάζει:

 • τις απαιτήσεις του HACCP (όπως αυτές υπαγορεύονται από τoν Codex Alimentarius),
 • τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s)
 • τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης του ίδιου του προτύπου
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>