Τι είναι και πως μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας το σύστημα RASFF; Εκτύπωση E-mail

Τι είναι το σύστημα RASFF;

Το σύστημα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ή Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές προέκυψε από την ανάγκη των αρμόδιων αρχών ελέγχου των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα. Το σύστημα RASFF βοηθάει τα κράτη μέλη   να δράσουν πιο άμεσα και οργανωμένα απέναντι σε έναν κίνδυνο για την δημόσια υγεία που προέρχεται από τροφές ή ζωοτροφές.

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να χρησιμοποιεί το σύστημα RASFF στις εξής περιπτώσεις:

 • Κατά την λήψη μέτρων άμεσου χαρακτήρα για την απαγόρευση εμπορίας κάποιου τροφίμου ή ζωοτροφής πριν αυτό φτάσει στην αγορά ή την απόσυρση/ανάκληση αυτού από την αγορά
 • Κατά την σύσταση ή συμφωνία ειδικών που στοχεύει στην υποχρεωτική ή προαιρετική αποτροπή ή μείωση της εμπορίας/χρήσης συγκεκριμένου τροφίμου ή ζωοτροφής που σχετίζεται με συγκεκριμένο κίνδυνο, για τον οποίο δεν απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή του
 • Κατά την απόρριψη, για λόγους σχετικούς με άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο της δημόσιας υγείας, παρτίδας/κοντέινερ/φορτίου τροφίμων ή ζωοτροφών σε οποιαδήποτε τελωνειακό σημείο ελέγχου που αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την Ελλάδα υπεύθυνος για την κοινοποίηση τέτοιων ειδοποιήσεων στο σύστημα RASFF είναι ο ΕΦΕΤ.

 

Είδη κοινοποιήσεων του συστήματος RASFF

Το σύστημα βασίζεται σε δυο βασικά είδη κοινοποιήσεων: ειδοποιήσεις που αφορούν την αγορά (market notifications) και τις απορρίψεις στα σύνορα (border rejection). Τα market notifications αφορούν προϊόντα που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία έχει αναφερθεί κάποιος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Τα προϊόντα που σχετίζονται με κάποιο border rejection δεν εισήλθαν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστράφηκαν στην χώρα προέλευσής τους, καταστράφηκαν ή ανακατευθύνθηκαν. Υπάρχει περαιτέρω διαχωρισμός των ειδοποιήσεων και των απορρίψεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα του κινδύνου και τον άμεσο ή όχι χαρακτήρα των μέτρων αντιστάθμισης. Οι αρχικές ειδοποιήσεις μπορούν να απαιτήσουν τον επανέλεγχο της κατάστασης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (follow up).

 

Κυριότεροι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που αναφέρθηκαν μέσω του συστήματος RASFF το έτος 2008

Την περασμένη χρονιά οι κυριότερες κατηγορίες κινδύνων που αναφέρθηκαν μέσω του συστήματος (συνολικά 3.099 αρχικές κοινοποιήσεις και 3.975 follow ups), σχετίζονταν με τα εξής:

 • Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων (chloramphenicol, sulphona mides, streptomycin κλπ)
 • Πρόσθετα τροφίμων (υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων ή μη δήλωση  θειούχων ενώσεων, υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων βενζοϊκού οξέως, υπέρβαση ορίων ή μη δήλωση πρόσθετων χρώματος κλπ)
 • Σύνθεση τροφίμου (μη επιτρεπόμενες χρωστικές, επεξεργασία με μονοξείδιο άνθρακα κλπ)
 • Βαρέα μέταλλα (υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων καδμίου και υδραργύρου)
 • Μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες, ωχρατοξίνες κλπ)
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (amitraz, carbendazim, methomyl κλπ)
 • Υλικά σε επαφή με τα τρόφιμα (phthalates, μεταφορά φορμαλδεΰδης, χρωμίου, καδμίου, μολύβδου κ.α. στο τρόφιμο κλπ)
 • Μικροβιολογικοί παράγοντες (Listeria monocytogenes, Salmonella sp., Escherichia coli, μύκητες κλπ)
 • Ξένες ύλες
 • Λοιπά (μελαμίνη, διοξίνες, γενετικά τροποποιημένα συστατικά, αλλεργιογόνα κλπ)

 

Πως μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας, από το σύστημα RASFF;

Το σύστημα αποτελεί μια τεράστια πηγή πληροφόρησης για την επιχείρησή σας. Με εβδομαδιαία δελτία το σύστημα ενημερώνει για όλες τις κοινοποιήσεις και τους κινδύνους. Έτσι μπορείτε να γνωρίζετε τυχόν επικίνδυνες πρώτες ύλες που κυκλοφορούν στο εμπόριο ή να ενημερωθείτε άμεσα για κάποια μεγάλη κρίση, όπως αυτή του 2008 με το ηλιέλαιο που αναμίχθηκε με ορυκτέλαιο ή τη μελαμίνη που βρέθηκε σε γάλα.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προστατεύσουν την επιχείρησή σας από κάποιο διατροφικό σκάνδαλο. Με την σωστή εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ISO 22000/HACCP κλπ) μπορείτε να ανακαλέσετε τυχόν ύποπτα προϊόντα στον ελάχιστο δυνατόν χρόνο και μέσω μιας μελετημένης διαδικασίας Διαχείρισης Κρίσεων, να ελαχιστοποιήσετε τις οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από μια τέτοια κατάσταση.

Επίσης, σε περιπτώσεις αξιολόγησης προμηθευτών ή όταν ψάχνετε για νέες α’ ύλες, με μια σύντομη αναζήτηση στη βάση δεδομένων του RASFF μπορείτε να δείτε τυχόν ειδοποιήσεις που υπάρχουν για την συγκεκριμένη πρώτη ύλη και τη χώρα προέλευσής της, ώστε να αποφύγετε κινήσεις με μεγάλο ρίσκο. Για παράδειγμα, αν προμηθεύεστε ξηρούς καρπούς από έναν προμηθευτή με έδρα την Χ χώρα και στο σύστημα υπάρχει υπολογίσιμος αριθμός ειδοποιήσεων για προβλήματα με αφλατοξίνες σε ξηρούς καρπούς με προέλευση τη χώρα αυτή, τότε μια αλλαγή προμηθευτή ίσως να είναι δόκιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα RASFF μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καθώς και να ανατρέξετε στην βάση των δεδομένων του συστήματος εδώ.