Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν θέματα ασφάλειας τροφίμων. Μπορείτε να δείτε απαντημένο και το δικό σας ερώτημα, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Ποιό είναι το πραγματικό κόστος εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων;
2 Ποιά είναι τα βήματα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων;
3 Τι αναφέρει η νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Τροφίμων για την απόσυρση και ανάκληση προϊόντων από την αγορά;
4 Τι και ποία είναι τα αλλεργιογόνα συστατικά στα τρόφιμα;
5 Ποιά τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση ενός ΣΔΑΤ;
6 Ποία η σημασία της Επιτόπιας Διαγνωστικής Μελέτης & της Έκθεσης Αξιολόγησης;
7 Τι είναι και πως μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας το σύστημα RASFF;
8 Ποία η διαφορά επαλήθευσης, επικύρωσης και παρακολούθησης;
9 Τι αξιολογείται κατά την διαδικασία πιστοποίησης μιας επιχείρησης;
10 Υπάρχει διαφορά μεταξύ ISO 9001 και ISO 22000;
11 Τι είναι προαπαιτούμενα προγράμματα, λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα και κρίσιμα σημεία ελέγχου;