Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP Εκτύπωση E-mail

Το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALG.A.P. (GLOBALG.A.P. IFA Standard V5) βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της Πρωτογενούς Παραγωγής Τροφίμων, καλύπτοντας το ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, ακόμα και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών και σύνθετων ζωοτροφών. Πρακτικά, βάσει του προτύπου, ελέγχεται και διασφαλίζεται όλη η διεργασία γεωργικής παραγωγής, είτε πρόκειται για φυτικό είτε για ζωικό προϊόν , από την είσοδο, μέχρι και την έξοδό του από την φάρμα (χωράφι, στάβλος, ιχθυοτροφείο). Σχεδιάστηκε ενσωματώνοντας τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και προωθεί διεργασίες και πρακτικές που αφορούν στην ελαχιστοποίηση των επιβλαβών περιβαλλοντικών επιδράσεων, στην μειωμένη χρήση χημικών εισροών (ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα κτλ) και στην υπεύθυνη προσέγγιση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Έχει παγκόσμια ισχύ και έχει αντικαταστήσει από το 2007 το παλαιότερο αντίστοιχο πρότυπο EUREPGAP, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ευρύτατα διαδεδομένο τόσο την Ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ανεξαρτήτως μεγέθους και χαρακτηρίζεται από την ευκολία της ενσωμάτωσης του προτύπου και την παραμετροποίησή του σε σχέση με το είδος του παραγόμενου προϊόντος.