Πιστοποίηση σύμφωνα με το σχήμα FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 είναι ένα σχήμα πιστοποίησης που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση των τροφίμων. Το FSSC 22000 δεν είναι πρότυπο καθεαυτό αλλά ένας τρόπος για μια επιχείρηση να δείξει ότι συμμορφώνεται με το σύνολο μιας σειράς προτύπων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο ISO 22000:2005 και το πρότυπο του Βρετανικού Ινστιτούτου Προτύπων (BSI) με το τίτλο PAS 220:2008.

Μια από τις απαιτήσεις του ISO 22000 είναι η ύπαρξη προαπαιτούμενων που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, χωρίς ωστόσο να καθορίζει τι και ποία είναι αυτά τα προαπαιτούμενα. Στο σημείο αυτό το πρότυπο PAS 220 δρα επικουρικά και καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα. Οι επιχειρήσεις που είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 22000 προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα και με το FSSC 22000 (το οποίο είναι ισοδύναμο των τεχνικών προτύπων BRC και IFS) θα πρέπει να επανελεγχθούν για συμμόρφωση με τα επιπλέον κριτήρια που θέτει το PAS 220.