Σχήμα Πιστοποίησης FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 (version 5) είναι ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης που καλύπτει τις επιχειρήσεις όλου του φάσματος της αλυσσίδας των τροφίμων, εκτός της πρωτογενούς παραγωγής φυτικού υλικού. Είναι αναγνωρισμένο από GFSI  και συνδυάζει-κυρίως- τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018 και  των τεχνικών προτύπων του οργανισμού ISO (ISO/TS 22002 series) σχετικά με τα προαπαιτούμενα (PRPs) που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, του εκάστοτε τομέα (food manufacturing, catering, animal farming, food packaging, logistics, brokering, bio-chemicals, etc.).
Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχήμα καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ