Πιστοποίηση σύμφωνα με το σχήμα FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 είναι ένα σχήμα πιστοποίησης που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση των τροφίμων. Το FSSC 22000(version 4.1) δεν είναι πρότυπο καθεαυτό αλλά ένας τρόπος για μια επιχείρηση να δείξει ότι συμμορφώνεται με το σύνολο μιας σειράς προτύπων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο ISO 22000:2005 και το πρότυπο του Βρετανικού Ινστιτούτου Προτύπων (BSI) με το τίτλο PAS 222:2011.

Μια από τις απαιτήσεις του ISO 22000 είναι η ύπαρξη προαπαιτούμενων (PRPs) που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, χωρίς ωστόσο να καθορίζει τι και ποία είναι αυτά τα προαπαιτούμενα. Στο σημείο αυτό το πρότυπο PAS 222 δρα επικουρικά και καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα. Οι επιχειρήσεις που είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 22000 προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα και με το FSSC 22000 θα πρέπει να επανελεγχθούν για συμμόρφωση με τα επιπλέον κριτήρια που θέτει το PAS 222.