Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής AGRO 2 Εκτύπωση E-mail

To AGRO 2 είναι ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στον κλάδο της Φυτικής Παραγωγής και τις απαιτήσεις αυτού, το οποίο έχει εκπονηθεί από τον Agrocert (ΟΠΕΓΕΠ). Πρωταρχικοί στόχοι του συστήματος είναι η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και η προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων ανωτέρας ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης. Οι παράγοντες στους οποίους εστιάζει την ορθολογική διαχείριση το AGRO είναι η προέλευση του σπόρου, ο χειρισμός του εδάφους, η λίπανση, η άρδευση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή, καθώς και οι αρχές της ιχνηλασιμότητας.

Τα πρότυπα του AGRO 2 είναι το 2.1 (γενικές απαιτήσεις του συστήματος) και το 2.2 (τεχνικές και νομικές απαιτήσεις), ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε μεμονωμένους παραγωγούς, όσο και σε αντίστοιχες ομάδες αυτών. Οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι η διασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η παραγωγή προϊόντων με μικρή επιβάρυνση από χημικές ουσίες και η απόκτηση προστιθέμενης αξίας των προϊόντων λόγω αναγνωρισμένης ποιότητας.

ΠΛηροφορίες για το εν λόγω σχήμα μπορείτε να βρείτε εδώ