Εναρμόνιση με τους Κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) Εκτύπωση E-mail

Οι Κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής είναι κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία τους να βοηθούν στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Συχνά οι απαιτήσεις τέτοιων κανόνων είναι υποχρεωτικές και από την πλευρά της αδειοδοτούσας, εκάστοτε, Αρχής. Εάν εγκαθιστάτε μια καινούργια μονάδα και θέλετε να γνωρίζετε από κατασκευαστικής πλευράς τι θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων, οι άνθρωποι της food:grade μπορούν να σας βοηθήσουν δίνοντάς σας λεπτομερή έκθεση για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, γλυτώνοντας τύχον έξοδα από κατασκευαστικά και λειτουργικά λάθη. Επίσης στις υπάρχουσες μονάδες μπορούμε να σας υποδείξουμε τρόπους για την βελτίωση της υγιεινής των εγκαταστάσεων.