Λύσεις σε προβλήματα μικροβιολογικής και τεχνολογικής φύσης Εκτύπωση E-mail

Σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων παρουσιάζονται κατά καιρούς προβλήματα με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, καθώς οι παράμετροι που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα κάθε τροφίμου είναι πολυάριθμοι. Η οικονομική ζημιά από  την φύρα, την μη τήρηση των απαιτούμενων μικροβιολογικών κριτηρίων και τη μειωμένη διατηρησιμότητα των τελικών προϊόντων, είναι μεγάλη. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εσάς και με επιτόπιους ελέγχους και αναλύσεις θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα και να σχεδιάσετε ανάλογα την παραγωγική διαδικασία ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνισή τους.