Υπηρεσίες σχετικές με τις παραγωγικές διαδικασίες των τροφίμων. Επιστημονική υποστήριξη και εφαρμόσιμες λύσεις

Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Βελτιστοποίηση - παραμετροποίηση παραγωγής
2 Λύσεις σε προβλήματα μικροβιολογικής και τεχνολογικής φύσης