Σφάλμα
Μπορώ να εξάγω στις ΗΠΑ; Οι απαιτήσεις του FSMA και τι συνεπάγεται για την επιχείρησή σας Εκτύπωση

Από την έκδοση των κανόνων του FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT (FSMA), οι συνθήκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν και εμπορεύονται τρόφιμα με προορισμό τις ΗΠΑ είναι αρκετά πιο αυστηρές.

Η οδηγία απαιτεί εξαντλητική αξιολόγηση και τεκμηρίωση όλων των εισερχόμενων Α' και βοηθητικών υλών, συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών, διαφάνεια στα δεδομένα και χαρακτηριστικά των προϊόντων, τεράστιο όγκο εντύπων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αναλύσεων, κ.τ.λ.. Εν ολίγοις, ένα ζωντανό χάρτη όλων των παραμέτρων που συνεισφέρουν στην ασφάλεια της αλυσσίδας του προϊόντος.

Η foodgrade έχει αναπτύξει μία σειρά από εργαλεία που ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις του FSMA, όσο και των GFSI αναγνωρισμένων προτύπων. Επικοινωνήστε μαζί μας περαιτέρω πληροφορίες.