Χρήσιμες Διευθύνσεις Οργανισμών Φορέων και Υπηρεσιών

Προβολή # 
# Σύνδεσμος
1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Η ιστοσελίδα του Υποργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Η ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου των Τροφίμων περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τους οδηγούς υγιεινής για διάφορους κλάδους παραγωγής και χειρισμού τροφίμων, την εκπαίδευση σχετικά με την υγεινή των τροφίμων, καθώς και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί.
3 Food Standards Agency
Ιστοσελίδα του βρετανικού οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων
4 Canadian Food Inspection Agency
Η ιστοσελίδα του Καναδικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με πληθώρα πληροφοριών για την ασφάλεια των τροφίμων και πρότυπα ανάλυσης κινδύνου και ανάκλησης προϊόντων
5 Food Safety Authority of Ireland
Ο ιρλανδικός φορέας για την ασφάλεια των τροφίμων. Περιέχει εξαιρετικές και πολυάριθμες εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή
6 Evira
Ο φινλανδικός οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων.
7 AFSSA
Ο γαλλικός οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων. Σημαντικές ηλεκτρονικές εκδόσεις (ορισμένες μόνο στα γαλλικά)
8 Food Standards Australia and New Zealand
Ο οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Ορισμένο από το πληροφοριακό υλικό διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα