Ανάπτυξη επιχειρήσεων

Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού οι δυνατότητες για να διαφοροποιηθεί μια επιχείρηση, είναι περιορισμένες. Τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρικής παρουσίας απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ένταξης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, η επιλογή συνεργάτη αποκτά κρίσιμο ρόλο. Στη food:grade επενδύουμε χρόνο και προσπάθεια για να γνωρίσουμε την επιχείρησή σας και τους στόχους που έχετε θέσει για αυτήν. Λαμβάνουμε υπόψη ότι κάθε επιχείρηση, όσο μικρή και αν είναι, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και επομένως και διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Για αυτό η food:grade είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στην ανάπτυξή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Υπηρεσίες

    Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων από τον σχεδιασμό μιας ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της.

  • Άρθρα

    Χρήσιμες πληροφορίες για θέματα σχετικά με αδειοδότηση επιχειρήσεων, ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα, επιχειρηματικά σχέδια, συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.α.

  • Συχνές Ερωτήσεις

    Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μπορείτε να δείτε απαντημένο και το δικό σας ερώτημα, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.