food grade sign

Η food grade είναι μια νέα εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων με ειδίκευση στις εταιρίες που παρασκευάζουν και χειρίζονται τρόφιμα. Η ομάδα της food:grade δημιουργήθηκε από έμπειρους Γεωπόνους Τεχνολόγους Τροφίμων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων τροφίμων σε όλο το φάσμα των αναγκών τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται συνδυάζοντας σύγχρονες μεθόδους, διαρκή και έγκυρη ενημέρωση, επιστημονική γνώση και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε νέα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας, νέα και παρουσιάσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και άρθρα σχετικά με την τεχνολογία τροφίμων και την εφαρμογή της στις παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που μπορεί να σας έχουν απασχολήσει σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Από την ιδέα στην πράξη: οι φάσεις του λειτουργικού σχεδιασμού Εκτύπωση E-mail

Ο σωστός λειτουργικός σχεδιασμός είναι υπεύθυνος για την βέλτιστη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, όπου οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα των προϊόντων, ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τον στόχο (νέα μονάδα, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός) υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλες διαρθρώνονται στις εξής φάσεις:

 
Διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων Εκτύπωση E-mail

Η εταιρεία μας, προσφέρει υποστήριξη στις διαδικασίες αδειοδότησης για νέες επιχειρήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο για να πάρει άδεια λείτουργίας μια επιχείρηση είναι πολύπλοκο και αποτελείται από μια σειρά νόμων και προεδρικών διαταγμάτων. Οι διαδικασίες είναι πολυάριθμες και εμπλέκονται αρκετοί δημόσιοι φορείς (Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας, κλπ). Οι άνθρωποι της food:grade αναλαμβάνουν να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη διαδικασία, δίνοντάς σας υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για τα ζητούμενα από τις δημόσιες υπηρεσίες, γλυτώνοντας την ταλαιπωρία για να μπορείτε να εστιάσετε στα ουσιαστικά θέματα της νέας επιχείρησης.

 
Τεχνικά Πρότυπα Ασφάλειας των Τροφίμων BRC & IFS Εκτύπωση E-mail

Τα πρότυπα BRC και IFS είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία έχουν εκδοθεί από μεγάλες ενώσεις λιανεμπορίου με στόχο την αξιολόγηση των προμηθευτών τους με τους ίδιους όρους, ώστε ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό επίπεδο προδιαγραφών και ασφάλειας.

Το BRC αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου και απευθύνεται, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Παρόμοια, το IFS αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών. Τα δυο αυτά πρότυπα παρουσιάζονται μαζί, καθώς παρουσιάζουν συνάφεια προς το αντικείμενο, το σκοπό και τη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά όμως, έχει τις δικές του ιδιομορφίες και απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών προτύπων είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί, αρκετές από τις οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 22000:2005.

Γίνεται σαφές ότι τα πρότυπα BRC και IFS απευθύνται σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα, οι οποίες έχουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τα πρότυπα BRC και IFS μπορούν να πιστοποιηθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συσκευασίας των τροφίμων (packaging).

 
Τι εξετάζει το πρότυπο PAS 220:2008; Εκτύπωση E-mail

Το πρότυπο PAS (Publicly Available Specification) 220:2008 προσδιορίζει τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων προγραμμάτων που οφείλουν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους. Το πρότυπο αυτό δεν είναι αυτόνομο, αλλά έρχεται να συμπληρώσει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005.

 
Επιλογή πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων πολλές φορές βρίσκονται σε θέση να αναπτύξουν νέα προϊόντα για την διάθεσή τους στην αγορά. Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων πηγάζει από επιχειρηματικές ανάγκες ανανέωσης, ικανοποίησης απαιτήσεων πελατών, υπολογισμού των τάσεων της αγοράς κλπ. Σε πολλές από αυτές τις  περιπτώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να αγοράσει μια σειρά πρώτων υλών από κάποιο νέο προμηθευτή. Είναι προφανής η σημασία της επιλογής του σωστού προμηθευτή και πρώτης ύλης, τόσο σε θέμα ποιότητας του τελικού προϊόντος, όσο και σε θέμα ασφάλειας και υγιεινής.

 
Καθαριότητα και Υγιεινή σε μια Μονάδα Επεξεργασίας Τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Η διατήρηση της υγιεινής κατάστασης και της καθαριότητας σε ένα χώρο επεξεργασίας τροφίμων, κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας σχεδόν του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης. Εκτός από το προσωπικό που έχει αναλάβει την καθαριότητα και την υγιεινή (συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης), σημαντικό ρόλο παίζει το προσωπικό που πραγματοποιεί την συντήρηση του εξοπλισμού, τον ποιοτικό έλεγχο και την παραγωγή.

 
Ποιό είναι το πραγματικό κόστος εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων; Εκτύπωση E-mail

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου και πρόληψης σε όλη την αλυσίδα χειρισμού των τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία) αποτελεί, εκτός από νομοθετική απαίτηση, απαίτηση της ίδιας της αγοράς των τροφίμων. Ιδιαίτερα οι αλυσίδες super market και οι εξαγωγείς είναι αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΔΑΤ όπως το ISO 22000 και η συμμόρφωση με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius, από τους προμηθευτές τους.

 
Διατροφικά σκάνδαλα και πως μπορούν να αποφευχθούν Εκτύπωση E-mail

Χωρίς αμφιβολία τα διατροφικά σκάνδαλα από τα οποία τόσο έχει υποφέρει ο δυτικός κόσμος τα τελευταία χρόνια, έχουν προκαλέσει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στους καταναλωτές τόσο προς τα ερευνητικά ιδρύματα και τους κρατικούς φορείς ελέγχου όσο και προς όλη τη βιομηχανία τροφίμων. Στα γεγονότα του παρελθόντος (διοξίνες, παράνομα φυτοφάρμακα σε λαχανικά, αλλοιωμένες παρτίδες γαλακτοκομικών) ήρθε να προστεθεί και το επιμολυσμένο ηλιέλαιο. Σιγά σιγά όσο η Ελλάδα γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της Ευρώπης τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τέτοιου είδους προβλήματα και φυσικά το τελευταίο γεγονός με το Ουκρανικό ηλιέλαιο υπήρξε η αφορμή έστω και αργά για να προκύψει ένας προβληματισμός πάνω στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν.