food grade sign

Η food grade είναι μια νέα εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων με ειδίκευση στις εταιρίες που παρασκευάζουν και χειρίζονται τρόφιμα. Η ομάδα της food:grade δημιουργήθηκε από έμπειρους Γεωπόνους Τεχνολόγους Τροφίμων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων τροφίμων σε όλο το φάσμα των αναγκών τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται συνδυάζοντας σύγχρονες μεθόδους, διαρκή και έγκυρη ενημέρωση, επιστημονική γνώση και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε νέα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας, νέα και παρουσιάσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και άρθρα σχετικά με την τεχνολογία τροφίμων και την εφαρμογή της στις παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που μπορεί να σας έχουν απασχολήσει σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Με ένα checklist ανά χείρας: η επιχείρηση τροφίμων υπό συνεχείς ελέγχους και επιθεωρήσεις Εκτύπωση E-mail

Η πραγματικότητα της παγκόσμιας αγοράς των τροφίμων έχει δημιουργήσει απαιτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικοί, πρότυπα, αγοραστές Α' υλών, πελάτες εξωτερικού, private labels, συνεργάτες, Νομοθεσία, κτλ.) που δημιουργούν μια ασφυκτική πραγματικότητα συνεχών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

Έτσι, Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου, Προμηθειών, R & D, κ.ά., βρίσκονται συνεχώς με checklists στα χέρια, συχνά με εκ διαμέτρου αντίθετες απαιτήσεις και σημεία ελέγχου, ανάλογα με την επιθεώρηση που αναμένεται.

Από την εμπειρία μας και όσον αφορά την προαναφερθείσα πραγματικότητα και σε συνδυασμό με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότηας(ΣΔΠ), έχουν παρατηρηθεί τα εξής:

  • Η κάθε επιθεώρηση/έλεγχος έχει τα δικά της checklist με τις αντίστοιχες ιδιαιτερότητες
  • Οι αναθεωρήσεις των προτύπων δημιουργούν συνεχείς τροποποιήσεις στα ΣΔΠ και νέες απαιτήσεις-σημεία ελέγχου
  • Οι πελάτες πολύ συχνά απαιτούν διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων και επισημάνσεις αυτών
  • Η Νομοθεσία των χωρών εξαγωγής των προϊόντων συχνά διαφέρει δημιουργώντας τροποποιήσεις στους ελέγχους ποιότητας των προϊόντων
  • Η πολυπλοκότητα των καναλιών αγοράς Α’ υλών έχει καταστήσει την αποτελεσματική παρακολούθηση των συμβάντων (ανακλήσεις, αποσύρσεις, διατροφικά σκάνδαλα, κτλ.) ιδιαίτερα δύσκολη...σχεδόν αδύνατη
  • Ενώ τα ISO πρότυπα εστιάζουν κυρίως στη διαχείριση και τα GFSI σχήματα κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, από κοινού δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο “προδιαγραφών”, “οδηγιών”, “εντύπων”, “αναλύσεων επικινδυνότητας”, “to-do lists”, “audit checklists”, κτλ.

Ως προσωρινές λύσεις ανάγκης, αυτό που παρατηρείται συνήθως είναι η εγκατάσταση “έτοιμων” ΣΔΠ, με επιπλεόν διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα με νέα κωδικοποίηση που ανταποκρίνονται μόνο(!) στο πρότυπο με το οποίο επιθυμεί να πιστοποιηθεί η επιχείρηση. Δηλαδή αντί το ΣΔΠ να αποτυπώνει και τεκμηριώνει την καθημερινότητα της επιχείρησης, να ενσωματώνει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις, τους επιχειρησιακούς στόχους και την παρακολούθησή τους, έχουμε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να συμπληρώνουν ακατάπαυστα φόρμες, να τροποποιούν manuals, να αλλάζουν τις αρμοδιότητες του προσωπικού, αντί να ασχολούνται με τις καθημερινές προδιεγραμμένες εργασίες.

Για να είναι αληθινά ωφέλιμο και αποτελεσματικό ένα  ΣΔΠ θα πρέπει να ελέγχει και να τεκμηριώνει επαρκώς το σύνολο των διεργασιών της επιχείρησης που πραγματικά λαμβάνουν χώρα. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων/ελέγχων οι διεργασίες και η τεκμηρίωσή τους είναι αυτά τα οποία αξιολογούνται.

  • Εγκαταστήστε ένα απλό και πρακτικό ΣΔΠ, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες πλατφόρμες , ικανές να συνεργαστούν με ήδη εγκατεστημένα συστήματα (ERPs, WMSs, κτλ.)με κοινή χρήση από όλα τα Τμήματα της επιχείρησή σας.
  • Αποφύγετε το “συνωστισμό” αρμοδιοτήτων, τις διπλοκαταχωρίσεις, τα προβλήματα συμβατότητας πολλών προγραμμάτων και κερδίστε την παρακολούθηση και τεκμηρίωση όλων των διεργασιών σας σε πραγματικό χρόνο!
  • Αφομοιώστε τις απαιτήσεις όλων των ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων χωρίς επιπλέον πόρους, ικανοποιώντας το σύνολο των απαιτήσεων τόσο των τεχνικών όσο και των προτύπων διαχείρισης.

Καλέστε μας τώρα για να σας προτείνουμε λύσεις στις συνεχιζόμενες απαιτήσεις των ελέγχων και των επιθεωρήσεων

 
Από την ιδέα στην πράξη: οι φάσεις του λειτουργικού σχεδιασμού Εκτύπωση E-mail

Ο σωστός λειτουργικός σχεδιασμός είναι υπεύθυνος για την βέλτιστη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, όπου οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα των προϊόντων, ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τον στόχο (νέα μονάδα, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός) υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλες διαρθρώνονται στις εξής φάσεις:

 
Σχήμα Πιστοποίησης FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 (version 5) είναι ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης που καλύπτει τις επιχειρήσεις όλου του φάσματος της αλυσσίδας των τροφίμων, εκτός της πρωτογενούς παραγωγής φυτικού υλικού. Είναι αναγνωρισμένο από GFSI  και συνδυάζει-κυρίως- τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018 και  των τεχνικών προτύπων του οργανισμού ISO (ISO/TS 22002 series) σχετικά με τα προαπαιτούμενα (PRPs) που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, του εκάστοτε τομέα (food manufacturing, catering, animal farming, food packaging, logistics, brokering, bio-chemicals, etc.).
Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχήμα καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 
Τεχνικά Πρότυπα Ασφάλειας των Τροφίμων BRC & IFS Εκτύπωση E-mail

Τα πρότυπα BRC(Standard for food safety, Issue 8) και IFS(Food Safety, version 6.1) είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία έχουν εκδοθεί από μεγάλες ενώσεις λιανεμπορίου με στόχο την αξιολόγηση των προμηθευτών τους με τους ίδιους όρους, ώστε ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό επίπεδο προδιαγραφών και ασφάλειας, ενώ και τα δύο είναι αναγνωρισμένα από το GFSI (Global Food Safety Initiative).

Το BRC δημιουργήθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) το 1996 και αρχικά απευθυνόταν, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προμήθευαν αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Ήταν το πρώτο τεχνικό πρότυπο που αναγωρίσθηκε από το GFSI.

Παρόμοια, το IFS (International Featured Standards) αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών.

Τα δυο αυτά πρότυπα παρουσιάζονται μαζί, καθώς παρουσιάζουν συνάφεια προς το αντικείμενο, το σκοπό και τη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά όμως, έχει τις δικές του ιδιομορφίες και απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών προτύπων είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί, αρκετές από τις οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 22000:2018.

Όπως είναι αντιληπτό τα πρότυπα BRC και IFS απευθύνται σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα, οι οποίες έχουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τα πρότυπα BRC και IFS μπορούν να πιστοποιηθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συσκευασίας των τροφίμων το packaging, cash & carry, logistics, agents & brokers, personal care and household, κτλ.

Ενημερωθείτε από τους ανθρώπους της food:grade για τα πλεονεκτήματα των εν λόγω προτύπων

 
Πρότυπο ISO 22000:2018 Εκτύπωση E-mail

To ISO 22000 είναι ένα πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που έχει εγκαταστήσει μια εταιρεία. Είναι ένα πρότυπο το οποίο έχει διεθνή ισχύ και περιγράφει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος της διαχείρισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Το ISO 22000 εφαρμόζεται στις εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα και ζωοτροφές (παραγωγή, εμπορία, διακίνηση) ή παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (κατασκευαστές εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, πρόσθετες ύλες, κλπ). Το πρότυπο αυτό δεν εστιάζει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά στην Ασφάλεια του Τροφίμου. Εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την δημόσια υγεία που μπορούν να επηρεάσουν το τρόφιμο (π.χ. μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες) σε όλα τα στάδια της παρασκευής του και προτείνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

Εκτός του ότι σε πολλές περιπτώσεις η πιστοποίηση βάσει του ISO 22000 είναι υποχρεωτική (Δημόσιο ή Ιδιωτικός Τομέας), στα οφέλη του συγκαταλέγονται η προστιθέμενη αξία που προσδίδει στο προϊόν μας, η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης, η κάλυψη των Νομοθετικών απαιτήσεων, η διασφάλιση της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, η σιγουριά στον καταναλωτή...εν ολίγοις αποτελεί ένα διαβατήριο για την είσοδο της επιχείρησης στην σύγχρονη αγορά.

Προσφάτως δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του προτύπου, με σημαντικές αλλαγές στη δομή και τις απαιτήσεις του. Πλέον ακολουθεί τη δομή του ISO 9001:2015, με επιπλέον κεφάλαια, που αφορούν στα τρόφιμα, σε μία προσπάθεια να βελτιώση τη θέση του σε σχέση με τα σχήματα του GFSI.

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές της νέας έκδοσης του προτύπου (έκδοση 2018)

 
Η επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου σε ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των τροφίμων και κατ’ επέκταση την δημόσια υγεία, απαιτούν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ελέγχου κατά την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση, την διανομή και την πώληση αυτών. Τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) αξιοποιούν τους κανόνες των αρχών του HACCP. Οι αρχές αυτές είναι ένα σύνολο οδηγιών (βημάτων), τα οποία στην προσπάθεια να είναι εφαρμόσιμα από το σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα των τροφίμων, είναι σχετικά αόριστα ως προς την επιλογή συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων ελέγχου. Επομένως, η επικύρωση των προληπτικών μέτρων αποκτά μεγάλη σημασία παρόλο που, δυστυχώς, η πράξη δείχνει ότι σαν διαδικασία υποβαθμίζεται στα περισσότερα συστήματα. Η απόδειξη ότι τα προληπτικά μέτρα ελέγχου που έχει εγκαταστήσει μια επιχείρηση είναι σε θέση να επιτύχουν τον επιθυμητό βαθμό ελέγχου του κινδύνου με συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διαδικασίας της επικύρωσης. Εν γένει, οδηγίες αναφορικά με τις ενέργειες επικύρωσης των προληπτικών μέτρων ελέγχου, έχουν εκδοθεί από τον Codex Alimentarius (CAC/GL 69 - 2008).

 
Επιλογή πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων πολλές φορές βρίσκονται σε θέση να αναπτύξουν νέα προϊόντα για την διάθεσή τους στην αγορά. Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων πηγάζει από επιχειρηματικές ανάγκες ανανέωσης, ικανοποίησης απαιτήσεων πελατών, υπολογισμού των τάσεων της αγοράς κλπ. Σε πολλές από αυτές τις  περιπτώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να αγοράσει μια σειρά πρώτων (ή/και βοηθητικών) υλών από κάποιο νέο ή υφιστάμενο προμηθευτή. Είναι προφανής η σημασία της επιλογής του σωστού προμηθευτή και πρώτης ύλης, τόσο σε θέμα ποιότητας του τελικού προϊόντος, όσο και σε θέμα ασφάλειας και υγιεινής.

 
Αξιολόγηση προμηθευτών και πως να διασφαλίσετε την ίδια σας την επιχείρηση Εκτύπωση E-mail

Για μια επιχείρηση παραγωγής τροφίμων είναι σημαντικό να λαμβάνει πληροφόρηση από τους τελικούς καταναλωτές για τα προϊόντα της βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (τιμή, ποιότητα, ασφάλεια, τήρηση προδιαγραφών κλπ). Έτσι μπορεί να δει τις αδυναμίες τις και τα περιθώρια βελτίωσης. Πόσες επιχειρήσεις όμως ζητάνε αντίστοιχες πληροφορίες από τους προμηθευτές τους; Δυστυχώς λίγες και ακόμα λιγότερες γνωρίζουν πως να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς δεν δίνει την απαραίτητη σημασία στις σχέσεις με τους προμηθευτές των πρώτων και βοηθητικών υλών, χωρίς να αντιλαμβάνεται την σημασία αυτής της σχέσης.

 
Καθαριότητα και Υγιεινή σε μια Μονάδα Επεξεργασίας Τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Η διατήρηση της υγιεινής κατάστασης και της καθαριότητας σε ένα χώρο επεξεργασίας τροφίμων, κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας σχεδόν του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης. Εκτός από το προσωπικό που έχει αναλάβει την καθαριότητα και την υγιεινή (συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης), σημαντικό ρόλο παίζει το προσωπικό που πραγματοποιεί την συντήρηση του εξοπλισμού, τον ποιοτικό έλεγχο και την παραγωγή.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>