Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Πρότυπο ISO 22000:2018 Εκτύπωση E-mail

To ISO 22000 είναι ένα πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που έχει εγκαταστήσει μια εταιρεία. Είναι ένα πρότυπο το οποίο έχει διεθνή ισχύ και περιγράφει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος της διαχείρισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Το ISO 22000 εφαρμόζεται στις εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα και ζωοτροφές (παραγωγή, εμπορία, διακίνηση) ή παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (κατασκευαστές εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, πρόσθετες ύλες, κλπ). Το πρότυπο αυτό δεν εστιάζει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά στην Ασφάλεια του Τροφίμου. Εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την δημόσια υγεία που μπορούν να επηρεάσουν το τρόφιμο (π.χ. μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες) σε όλα τα στάδια της παρασκευής του και προτείνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

Εκτός του ότι σε πολλές περιπτώσεις η πιστοποίηση βάσει του ISO 22000 είναι υποχρεωτική (Δημόσιο ή Ιδιωτικός Τομέας), στα οφέλη του συγκαταλέγονται η προστιθέμενη αξία που προσδίδει στο προϊόν μας, η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης, η κάλυψη των Νομοθετικών απαιτήσεων, η διασφάλιση της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, η σιγουριά στον καταναλωτή...εν ολίγοις αποτελεί ένα διαβατήριο για την είσοδο της επιχείρησης στην σύγχρονη αγορά.

Προσφάτως δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του προτύπου, με σημαντικές αλλαγές στη δομή και τις απαιτήσεις του. Πλέον ακολουθεί τη δομή του ISO 9001:2015, με επιπλέον κεφάλαια, που αφορούν στα τρόφιμα, σε μία προσπάθεια να βελτιώσει τη θέση του σε σχέση με τα σχήματα του GFSI.

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές της νέας έκδοσης του προτύπου (έκδοση 2018)