Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Σχήμα Πιστοποίησης FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 (version 5.1, 2020) είναι ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης που καλύπτει τις επιχειρήσεις όλου του φάσματος της αλυσσίδας των τροφίμων, εκτός της πρωτογενούς παραγωγής φυτικού υλικού. Είναι αναγνωρισμένο από  το GFSI  και συνδυάζει:

  • τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018
  • τα τεχνικά πρότυπα του οργανισμού ISO (ISO/TS 22002 series) σχετικά με τα προαπαιτούμενα (PRPs) που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, του εκάστοτε τομέα (food manufacturing, catering, animal farming, food packaging, logistics, brokering, bio-chemicals, etc.)
  • τις επιπλέον απαιτήσεις του GFSI σχετικά με τη νοθεία, τη διαχείριση αλλεριογόνων & εισερχομένων, την ανάπτυξη προϊόντος, το labelling, κ.ά.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχήμα καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα.

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του συστήματός σας προκειμένου για πιστοποίηση βάσει του FSSC 5.1.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις του μπορείτε να δείτε εδώ