Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Βελτιστοποίηση - παραμετροποίηση παραγωγής Εκτύπωση E-mail

Η παραγωγή τροφίμων είναι μια διαδικασία που επηρεάζεται από το ίδιο το τρόφιμο, από το περιβάλλον, από τον εξοπλισμό και άλλους παράγοντες. Μετά από επιτόπια εξέταση και ανάλυση των παραμέτρων, με την βοήθεια του προσωπικού της επιχείρησης, τα στελέχη της food:grade προτείνουν λύσεις για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την ελαχιστοποίηση της φύρας και τον καθορισμό των παραμέτρων που θα προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ποιότητας - κόστους.

Εξοικονομήστε πόρους κατά την παραγωγική διαδικασία αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και παρακολούθησης. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ή/και παραμετροποιήσετε μια καινούργια γραμμή παραγωγής αλλά δεν γνωρίζετε το κόστος και τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας, οι άνθρωποι της food:grade θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τις διαθέσιμες λύσεις, να διαλέξετε την πλέον συμφέρουσα και να επιβλέψουν το αρχικό στάδιο λειτουργίας.

 

 
Λύσεις σε προβλήματα μικροβιολογικής και τεχνολογικής φύσης Εκτύπωση E-mail

Σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων παρουσιάζονται κατά καιρούς προβλήματα με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, καθώς οι παράμετροι που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα κάθε τροφίμου είναι πολυάριθμοι. Η οικονομική ζημιά από  την φύρα, την μη τήρηση των απαιτούμενων μικροβιολογικών κριτηρίων και τη μειωμένη διατηρησιμότητα των τελικών προϊόντων, είναι μεγάλη. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εσάς και με επιτόπιους ελέγχους και αναλύσεις θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα και να σχεδιάσετε ανάλογα την παραγωγική διαδικασία ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνισή τους.