Σφάλμα
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
Τι πρέπει να ξέρω για τον Καθαρισμό και την Απολύμανση του εξοπλισμού; Εκτύπωση E-mail

Ο καθαρισμός και η απολύμανση είναι δύο διακριτές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε πολλούς και διάφορους τομείς. Καθαρισμός θεωρείται η διεργασία της φυσικής απομάκρυνσης υπολειμμάτων τροφίμων, καθώς και λοιπών ρυπογόνων παραγόντων. Απολύμανση είναι η διεργασία μείωσης των παθογόνων μικροοργανισμών -σε ασφαλή επίπεδα- από μία επιφάνεια στην οποία έχει προηγηθεί ο καθαρισμός. Τα υλικά, τα μέσα και  οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση έχουν σημαντικές διαφορές. Στην συνέχεια παρατίθενται οι βασικές αρχές που αφορούν στον καθαρισμό και την απολύμανση αντίστοιχα.

 
Τεχνικά Πρότυπα Ασφάλειας των Τροφίμων BRC & IFS Εκτύπωση E-mail

Τα πρότυπα BRC (Standard for food safety, Issue 8) και IFS (Food Safety, version 7) είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία έχουν εκδοθεί από μεγάλες ενώσεις λιανεμπορίου με στόχο την αξιολόγηση των προμηθευτών τους με τους ίδιους όρους, ώστε ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό επίπεδο προδιαγραφών και ασφάλειας, ενώ και τα δύο είναι αναγνωρισμένα από το GFSI (Global Food Safety Initiative).

Το BRC δημιουργήθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) το 1996 και αρχικά απευθυνόταν, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προμήθευαν αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Ήταν το πρώτο τεχνικό πρότυπο που αναγωρίσθηκε από το GFSI.

Παρόμοια, το IFS (International Featured Standards) αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών.

Τα δυο αυτά πρότυπα παρουσιάζονται μαζί, καθώς παρουσιάζουν συνάφεια προς το αντικείμενο, το σκοπό και τη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά όμως, έχει τις δικές του ιδιομορφίες και απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών προτύπων είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί, αρκετές από τις οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 22000:2018.

Όπως είναι αντιληπτό τα πρότυπα BRC και IFS απευθύνοται κυρίω σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα, οι οποίες έχουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τα πρότυπα BRC και IFS μπορούν να πιστοποιηθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συσκευασίας των τροφίμων το packaging, cash & carry, logistics, agents & brokers, personal care and household, κτλ.

Ενημερωθείτε από τους ανθρώπους της food:grade για τα πλεονεκτήματα των εν λόγω προτύπων και τις διαδικασίες προκειμένου για μία επιτυχή εξωτερική επιθεώρηση.

 
Πρότυπο ISO 22000:2018 Εκτύπωση E-mail

To ISO 22000 είναι ένα πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που έχει εγκαταστήσει μια εταιρεία. Είναι ένα πρότυπο το οποίο έχει διεθνή ισχύ και περιγράφει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος της διαχείρισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Το ISO 22000 εφαρμόζεται στις εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα και ζωοτροφές (παραγωγή, εμπορία, διακίνηση) ή παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (κατασκευαστές εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, πρόσθετες ύλες, κλπ). Το πρότυπο αυτό δεν εστιάζει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά στην Ασφάλεια του Τροφίμου. Εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την δημόσια υγεία που μπορούν να επηρεάσουν το τρόφιμο (π.χ. μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες) σε όλα τα στάδια της παρασκευής του και προτείνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

Εκτός του ότι σε πολλές περιπτώσεις η πιστοποίηση βάσει του ISO 22000 είναι υποχρεωτική (Δημόσιο ή Ιδιωτικός Τομέας), στα οφέλη του συγκαταλέγονται η προστιθέμενη αξία που προσδίδει στο προϊόν μας, η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης, η κάλυψη των Νομοθετικών απαιτήσεων, η διασφάλιση της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, η σιγουριά στον καταναλωτή...εν ολίγοις αποτελεί ένα διαβατήριο για την είσοδο της επιχείρησης στην σύγχρονη αγορά.

Προσφάτως δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του προτύπου, με σημαντικές αλλαγές στη δομή και τις απαιτήσεις του. Πλέον ακολουθεί τη δομή του ISO 9001:2015, με επιπλέον κεφάλαια, που αφορούν στα τρόφιμα, σε μία προσπάθεια να βελτιώσει τη θέση του σε σχέση με τα σχήματα του GFSI.

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές της νέας έκδοσης του προτύπου (έκδοση 2018)

 
Μελέτες HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius Εκτύπωση E-mail

O Codex Alimentarius είναι μια επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εκδίδει διεθνή πρότυπα για τα τρόφιμα. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η προστασία της υγείας του καταναλωτή και η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στην εμπορία των τροφίμων. Η επιτροπή του Codex Alimentarius έχει συντάξει ορισμένα βασικά κείμενα (σαν αρχές) που περιλαμβάνουν τον Διεθνή Κώδικα Πρακτικής για τις Γενικές Αρχές της Υγιεινής των Τροφίμων και τις αρχές του HACCP.

To HACCP σε γενικές γραμμές είναι ένα δυναμικό σύστημα που εντοπίζει τους κινδύνους(εδώ hazard) για ένα τρόφιμο, τα σημεία που μπορεί να εισαχθεί αυτός ο κίνδυνος στο τρόφιμο και στην συνέχεια παρακολουθεί αυτά τα σημεία βάσει συγκεκριμένων ορίων και ειδοποιεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης όταν εμφανίζεται κάποιος τέτοιος κίνδυνος ώστε να λάβει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπισή του.

Είναι δυνατή η σύνταξη σχετικής μελέτης και πιστοποίησης της επάρκειας μιας επιχείρησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τα βασικά κείμενα του Codex Alimentarius. Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εφαρμόζει ένα σύστημα βασισμένο στο HACCP. Εμπορικά και ουσιαστικά, η επιλογή αυτή υπολείπεται της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 καθώς καλύπτει μόνο βασικά σημεία της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά συνίσταται ως πρώτο βήμα για επιχειρήσεις με ελλείψεις σε θέματα υγιεινής που θέλουν να βελτιωθούν.

 
Εναρμόνιση με τους Κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) Εκτύπωση E-mail

Οι Κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής είναι κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία τους να βοηθούν στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Συχνά οι απαιτήσεις τέτοιων κανόνων είναι υποχρεωτικές και από την πλευρά της αδειοδοτούσας, εκάστοτε, Αρχής. Εάν εγκαθιστάτε μια καινούργια μονάδα και θέλετε να γνωρίζετε από κατασκευαστικής πλευράς τι θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων, οι άνθρωποι της food:grade μπορούν να σας βοηθήσουν δίνοντάς σας λεπτομερή έκθεση για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, γλυτώνοντας τύχον έξοδα από κατασκευαστικά και λειτουργικά λάθη. Επίσης στις υπάρχουσες μονάδες μπορούμε να σας υποδείξουμε τρόπους για την βελτίωση της υγιεινής των εγκαταστάσεων.

 
Σχήμα Πιστοποίησης FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 (version 5.1, 2020) είναι ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης που καλύπτει τις επιχειρήσεις όλου του φάσματος της αλυσσίδας των τροφίμων, εκτός της πρωτογενούς παραγωγής φυτικού υλικού. Είναι αναγνωρισμένο από  το GFSI  και συνδυάζει:

 • τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018
 • τα τεχνικά πρότυπα του οργανισμού ISO (ISO/TS 22002 series) σχετικά με τα προαπαιτούμενα (PRPs) που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, του εκάστοτε τομέα (food manufacturing, catering, animal farming, food packaging, logistics, brokering, bio-chemicals, etc.)
 • τις επιπλέον απαιτήσεις του GFSI σχετικά με τη νοθεία, τη διαχείριση αλλεριογόνων & εισερχομένων, την ανάπτυξη προϊόντος, το labelling, κ.ά.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχήμα καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα.

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του συστήματός σας προκειμένου για πιστοποίηση βάσει του FSSC 5.1.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις του μπορείτε να δείτε εδώ

 

 
Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP Εκτύπωση E-mail

Το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALG.A.P. (GLOBALG.A.P. IFA Standard V5) βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της Πρωτογενούς Παραγωγής Τροφίμων, καλύπτοντας το ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, ακόμα και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών και σύνθετων ζωοτροφών. Πρακτικά, βάσει του προτύπου, ελέγχεται και διασφαλίζεται όλη η διεργασία γεωργικής παραγωγής, είτε πρόκειται για φυτικό είτε για ζωικό προϊόν , από την είσοδο, μέχρι και την έξοδό του από την φάρμα (χωράφι, στάβλος, ιχθυοτροφείο). Σχεδιάστηκε ενσωματώνοντας τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και προωθεί διεργασίες και πρακτικές που αφορούν στην ελαχιστοποίηση των επιβλαβών περιβαλλοντικών επιδράσεων, στην μειωμένη χρήση χημικών εισροών (ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα κτλ) και στην υπεύθυνη προσέγγιση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Έχει παγκόσμια ισχύ και έχει αντικαταστήσει από το 2007 το παλαιότερο αντίστοιχο πρότυπο EUREPGAP, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ευρύτατα διαδεδομένο τόσο την Ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ανεξαρτήτως μεγέθους και χαρακτηρίζεται από την ευκολία της ενσωμάτωσης του προτύπου και την παραμετροποίησή του σε σχέση με το είδος του παραγόμενου προϊόντος.

 
Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής AGRO 2 Εκτύπωση E-mail

To AGRO 2 είναι ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στον κλάδο της Φυτικής Παραγωγής και τις απαιτήσεις αυτού, το οποίο έχει εκπονηθεί από τον Agrocert (ΟΠΕΓΕΠ). Πρωταρχικοί στόχοι του συστήματος είναι η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και η προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων ανωτέρας ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης. Οι παράγοντες στους οποίους εστιάζει την ορθολογική διαχείριση το AGRO είναι η προέλευση του σπόρου, ο χειρισμός του εδάφους, η λίπανση, η άρδευση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή, καθώς και οι αρχές της ιχνηλασιμότητας.

Τα πρότυπα του AGRO 2 είναι το 2.1 (γενικές απαιτήσεις του συστήματος) και το 2.2 (τεχνικές και νομικές απαιτήσεις), ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε μεμονωμένους παραγωγούς, όσο και σε αντίστοιχες ομάδες αυτών. Οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι η διασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η παραγωγή προϊόντων με μικρή επιβάρυνση από χημικές ουσίες και η απόκτηση προστιθέμενης αξίας των προϊόντων λόγω αναγνωρισμένης ποιότητας.

ΠΛηροφορίες για το εν λόγω σχήμα μπορείτε να βρείτε εδώ

 
Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας χοιρινού κρέατος AGRO 3 Εκτύπωση E-mail

Το AGRO 3 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας που αφορά στην παραγωγή χοιρινών κρεατοσκευασμάτων. Η σειρά προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5 αφορά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφή χοίρων, σφαγή, τυποποίηση, λιανική πώληση). Οι απαιτήσεις των προτύπων ακολουθούνται συστηματικά από πλήρεις καταγραφές και τήρηση σχετικών αρχείων, προκειμένου να αποδεικνύεται η διαχρονική τήρησή τους και η επιχείρηση να είναι σε θέση να επιθεωρείται από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων οδηγεί στην πιστοποίηση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος με την απονομή πιστοποιητικών και τη χορήγηση σημάτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, είτε το καθένα ξεχωριστά ή να επιλέξουν την πιστοποίηση όλων των προτύπων της σειράς, έτσι ώστε να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση του Χοίρειου Κρέατος.

Τα οφέλη από την εφαρμογή και πιστοποίηση βάσει του εν λόγω προτύπου συνοψίζονται στην αυξημένη προστιθέμενη αξία, την αναγνωρισμένη σήμανση και την αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

Πληροφορίες για τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 μπορείτε να βρείτε εδώ

 
Πλεονεκτήματα Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων της food:grade Εκτύπωση E-mail

Τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων που εγκαθιστά η food:grade έχουν τα εξής συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 • επιστημονική προσέγγιση
 • μελέτη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
 • έξυπνες και οικονομικές λύσεις κατασκευαστικών έργων
 • συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου
 • αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • εκπαίδευση προσωπικού στην πράξη
 • δωρεάν αρχική διαγνωστική μελέτη, ώστε να γνωρίζετε πριν την έναρξη του έργου τις απαιτήσεις