Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Εγκαθιστώντας ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) στην επιχείρησή σας Εκτύπωση E-mail

Η εμπειρία εγκατάστασης ΣΠΔ (EMAS, ISO 14001, Ecolabel, etc.), έχει αναδείξει σαν μέγιστο πρόβλημα την αδυναμία της ορθής λειτουργίας τέτοιων προτύπων/συστημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθιστώντας τα αναποτελεσματικά και τελικά μη αποδοτικά, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ορθής πρακτικής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και στην τοπική και συνεπώς είναι αδιαμφισβήτητο (παρά την επικρατούσα άποψη) ότι συμβάλουν τα μέγιστα στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ερευνώντας τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν υιοθετούν τα ΣΠΔ,εμπεριστατωμένες μελέτες κατέληξαν στις εξής κύριες αιτίες: