Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Πληροφορίες για τους επίσημους υγειονομικούς ελέγχους Εκτύπωση E-mail

Στο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων του Κλάδου των Τροφιμων, οι έλεγχοι από τους επίσημους Φορείς (ΕΦΕΤ, υγειονομικές υπηρεσίες κ.α.) είναι συνηθισμένη πρακτική. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συχνά συναντάμε άρθρα με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις σε επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν επιτυχώς στους επίσημους ελέγχους. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της, η επιχείρησή σας πρέπει να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντεπεξέλθει επιτυχώς σε αυτούς τους ελέγχους. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει κάποιο σύστημα ασφάλειας των τροφίμων και να το εφαρμόζει σε συνεχή βάση. Η ύπαρξη μιας μελέτης βασισμένης στις αρχές του HACCP, από μόνη της, δεν φτάνει για να περάσει επιτυχώς μια επιχείρηση που χειρίζεται τρόφιμα τους επίσημους ελέγχους, αν δεν λειτουργεί στο πλαίσιο που ορίζει αυτή η μελέτη σε καθημερινή βάση.

Βασική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται τρόφιμα είναι η τήρηση των προαπαιτούμενων για την υγιεινή. Κύριος στόχος των ελεγκτικών αρχών είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να αποδείξουν ότι τα τελικά προϊόντα είναι ασφαλή για κατανάλωση. Από τη στιγμή που τηρούνται οι κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι ο συνεχής και προγραμματισμένος έλεγχος όλων των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστεί η ασφάλεια των χειριζόμενων τροφίμων. Η μελέτη HACCP μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με την σωστή εκπαίδευση του προσωπικού. Ποσοστό κοντά στο 80% των τροφικών δηλητηριάσεων οφείλεται σε κακούς χειρισμούς ή φτωχή υγιεινή του προσωπικού που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία. Επομένως, ο ρόλος του προσωπικού είναι κρίσιμος και για το λόγο αυτό η food:grade επιμένει πολύ σε αυτόν τον τομέα κατά την εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας των τροφίμων.

Ανάμεσα στα προβλήματα που πιθανώς να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου είναι η μη τήρηση της νομοθετικής απαίτησης για ύπαρξη συστήματος ιχνηλασιμότητας. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προστατεύσει την επιχείρησή σας από διατροφικές κρίσεις και δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις που κάποια τρόφιμα θα πρέπει να ανακληθούν γιατί επιβεβαιωμένα ή πιθανώς είναι επικίνδυνα για κατανάλωση.

Όπως προαναφέρθηκε, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει κυρίαρχο ρόλο στα θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση κάθε επιχείρησης και ο βαθμός που στηρίζει με πράξεις την εφαρμογή κάποιου συστήματος ασφάλειας των τροφίμων αντανακλά άμεσα στη επιτυχή εφαρμογή του και συνεπώς στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των ελεγκτικών αρχών. Η food:grade είναι σε θέση να σας υποστηρίξει ενεργά σε θέματα ενσωμάτωσης των πρακτικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων στις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησής σας, ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στους σχετικούς ελέγχους.