food grade sign

Η food grade είναι μια νέα εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων με ειδίκευση στις εταιρίες που παρασκευάζουν και χειρίζονται τρόφιμα. Η ομάδα της food:grade δημιουργήθηκε από έμπειρους Γεωπόνους Τεχνολόγους Τροφίμων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων τροφίμων σε όλο το φάσμα των αναγκών τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται συνδυάζοντας σύγχρονες μεθόδους, διαρκή και έγκυρη ενημέρωση, επιστημονική γνώση και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε νέα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας, νέα και παρουσιάσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και άρθρα σχετικά με την τεχνολογία τροφίμων και την εφαρμογή της στις παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που μπορεί να σας έχουν απασχολήσει σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Από την ιδέα στην πράξη: οι φάσεις του λειτουργικού σχεδιασμού Εκτύπωση E-mail

Ο σωστός λειτουργικός σχεδιασμός είναι υπεύθυνος για την βέλτιστη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, όπου οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα των προϊόντων, ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τον στόχο (νέα μονάδα, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός) υπάρχουν αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλες διαρθρώνονται στις εξής φάσεις:

 
Διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων Εκτύπωση E-mail

Με τις πρόσφατες Νομοθετικές ρυθμίσεις η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων μεταποίησης και λιανικού εμπορίου τροφίμων απλοποιήθηκε. Σε σχέση με το παρελθόν, ο ουσιαστικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας πραγματοποιείται αφού "γνωστοποιηθεί" η δραστηριότητα της επιχείρησης στις αρμόδιες αρχές. Χρονικά και ως διαδικασία η νέες ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πλέον ο υπεύθυνος της επιχείρησης και σε σχέση με την τήρηση των συνθηκών & δραστηριοτήτων Υγιεινής, ελέγχεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή αφού έχει αδειοδοτηθεί! Είναι αυτονόητο πως χωρίς μία σωστή μελέτη διευθέτησης χώρων, εξοπλισμού, συνθηκών εργασίας, ροής προϊόντων, η επιχείρηση κινδυνεύει με αυστηρά πρόστιμα ή ακόμα και με κατασκευαστικές παρεμβάσεις!  Η εταιρεία μας, προσφέρει υποστήριξη από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της, δίνοντάς σας υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για τα ζητούμενα από τις δημόσιες υπηρεσίες, γλυτώνοντας την ταλαιπωρία για να μπορείτε να εστιάσετε στα ουσιαστικά θέματα της νέας επιχείρησης.

 
Πιστοποίηση σύμφωνα με το σχήμα FSSC 22000 Εκτύπωση E-mail

Το FSSC 22000 είναι ένα σχήμα πιστοποίησης που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση των τροφίμων. Το FSSC 22000(version 4.1) δεν είναι πρότυπο καθεαυτό αλλά ένας τρόπος για μια επιχείρηση να δείξει ότι συμμορφώνεται με το σύνολο μιας σειράς προτύπων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο ISO 22000:2005 και το πρότυπο του Βρετανικού Ινστιτούτου Προτύπων (BSI) με το τίτλο PAS 222:2011.

Μια από τις απαιτήσεις του ISO 22000 είναι η ύπαρξη προαπαιτούμενων (PRPs) που αφορούν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, χωρίς ωστόσο να καθορίζει τι και ποία είναι αυτά τα προαπαιτούμενα. Στο σημείο αυτό το πρότυπο PAS 222 δρα επικουρικά και καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα. Οι επιχειρήσεις που είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 22000 προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα και με το FSSC 22000 θα πρέπει να επανελεγχθούν για συμμόρφωση με τα επιπλέον κριτήρια που θέτει το PAS 222.

 
Τεχνικά Πρότυπα Ασφάλειας των Τροφίμων BRC & IFS Εκτύπωση E-mail

Τα πρότυπα BRC και IFS είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία έχουν εκδοθεί από μεγάλες ενώσεις λιανεμπορίου με στόχο την αξιολόγηση των προμηθευτών τους με τους ίδιους όρους, ώστε ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό επίπεδο προδιαγραφών και ασφάλειας.

Το BRC δημιουργήθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) το 1996 και αρχικά απευθυνόταν, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προμήθευαν αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Ήταν το πρώτο τεχνικό πρότυπο που αναγωρίσθηκε από το GFSI (Global Food Safety Initiative) και πλέον στη σειρά των εκδόσεων των προτύπων περιλαμβάνονται και αυτά για τα υλικά συσκευασίας τροφίμων, τα logistics, το food retailing κ.ά.

Παρόμοια, το IFS (International Featured Standards) αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών.

Τα δυο αυτά πρότυπα παρουσιάζονται μαζί, καθώς παρουσιάζουν συνάφεια προς το αντικείμενο, το σκοπό και τη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά όμως, έχει τις δικές του ιδιομορφίες και απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών προτύπων είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί, αρκετές από τις οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 22000:2005, ενώ η μεθοδολογία ως προς το Risk Assessment του σχεδίου HACCP είναι σαφώς καθορισμένη.

Όπως είναι αντιληπτό τα πρότυπα BRC και IFS απευθύνται σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα, οι οποίες έχουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τα πρότυπα BRC και IFS μπορούν να πιστοποιηθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συσκευασίας των τροφίμων (packaging).

 
Επιλογή πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων πολλές φορές βρίσκονται σε θέση να αναπτύξουν νέα προϊόντα για την διάθεσή τους στην αγορά. Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων πηγάζει από επιχειρηματικές ανάγκες ανανέωσης, ικανοποίησης απαιτήσεων πελατών, υπολογισμού των τάσεων της αγοράς κλπ. Σε πολλές από αυτές τις  περιπτώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να αγοράσει μια σειρά πρώτων (ή/και βοηθητικών) υλών από κάποιο νέο ή υφιστάμενο προμηθευτή. Είναι προφανής η σημασία της επιλογής του σωστού προμηθευτή και πρώτης ύλης, τόσο σε θέμα ποιότητας του τελικού προϊόντος, όσο και σε θέμα ασφάλειας και υγιεινής.

 
Καθαριότητα και Υγιεινή σε μια Μονάδα Επεξεργασίας Τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Η διατήρηση της υγιεινής κατάστασης και της καθαριότητας σε ένα χώρο επεξεργασίας τροφίμων, κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας σχεδόν του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης. Εκτός από το προσωπικό που έχει αναλάβει την καθαριότητα και την υγιεινή (συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης), σημαντικό ρόλο παίζει το προσωπικό που πραγματοποιεί την συντήρηση του εξοπλισμού, τον ποιοτικό έλεγχο και την παραγωγή.

 
Ποιό είναι το πραγματικό κόστος εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων; Εκτύπωση E-mail

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου και πρόληψης σε όλη την αλυσίδα χειρισμού των τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία) αποτελεί, εκτός από νομοθετική απαίτηση, απαίτηση της ίδιας της αγοράς των τροφίμων. Ιδιαίτερα οι αλυσίδες super market και οι εξαγωγείς είναι αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΔΑΤ όπως το ISO 22000 και η συμμόρφωση με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius, από τους προμηθευτές τους.

 
Διατροφικά σκάνδαλα και πως μπορούν να αποφευχθούν Εκτύπωση E-mail

Χωρίς αμφιβολία τα διατροφικά σκάνδαλα από τα οποία τόσο έχει υποφέρει ο δυτικός κόσμος τα τελευταία χρόνια, έχουν προκαλέσει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στους καταναλωτές τόσο προς τα ερευνητικά ιδρύματα και τους κρατικούς φορείς ελέγχου όσο και προς όλη τη βιομηχανία τροφίμων. Στα γεγονότα του παρελθόντος (διοξίνες, παράνομα φυτοφάρμακα σε λαχανικά, αλλοιωμένες παρτίδες γαλακτοκομικών) ήρθε να προστεθεί και το επιμολυσμένο ηλιέλαιο. Σιγά σιγά όσο η Ελλάδα γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της Ευρώπης τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τέτοιου είδους προβλήματα και φυσικά το τελευταίο γεγονός με το Ουκρανικό ηλιέλαιο υπήρξε η αφορμή έστω και αργά για να προκύψει ένας προβληματισμός πάνω στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν.