Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Food fraud vulnerability assessment : οι απαιτήσεις της αγοράς για την απάτη στα τρόφιμα Εκτύπωση E-mail

Η απάτη στα τρόφιμα είναι μια πραγματικότητα που έχει ενταθεί στις ημέρες μας, τόσο λόγω των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών, όσο και εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας προς όφελος της απάτης!

Η ανάγκη της αγοράς αφενός για ποιοτικά προϊόντα, που αναταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, όσο και εξαιτίας των τεράστιων οικονομικών απωλειών από την απάτη τα τρόφιμα, ώθησε τη βιομηχανία τροφίμων να επιβάλει δραστικές πρακτικές αντιμετώπισής τους τόσο μέσω των προτύπων (πιο έντονα από το GFSI), όσο και των ελέγχων από επίσημους κρατικούς Φορείς.

Ως απάτη στα τρόφιμα, με σκοπό το οικονομικό όφελος (EMA-economically  motivated adulteration),  θεωρείται η νοθεία, η παραποίηση της ετικέτας, το παραεμπόριο, η παραποίηση συνοδευτικών εντύπων, κτλ.

Πλέον, το σύνολο των προτύπων στη ασφάλεια ων τροφίμων, επιβάλει από τις εταιρείες που παράγουν και  αποθηκεύουν:

 

 

  • να αξιολογούν κατά πόσο είναι ευάλωτο το προϊόν στην απάτη (Vulnerability assessment)
  • να εφαρμόζουν προληπικές πρακτικές αντιμετώπισή της (Mitigation plan; EMA preventive control plan)

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι το ιστορικό προηγούμενο στο εκάστοτε τρόφιμο, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που προωθούν την απάτη, οι τεχνικές νοθείας ανάλογα με τη σύσταση, τα αναλυτικά τεστ που εφαρμόζονται και ικανότητά τους στην ανίχνευση της νοθείας, η πρόσβαση στις πρώτες ύλες, η πολυπλοκότητα του δικτύου προμηθευτών, οι διακυμάνσεις των τιμών των Α' υλών, κ.τ.λ.

Καλέστε την food:grade για μία ολοκληρωμένη λύση που ικανοποιεί τόσο της επιχειρησιακές απαιτήσεις όσο και αυτές των προτύπων της ασφάλειας των τροφίμων.