Σφάλμα
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
Με ένα checklist ανά χείρας: η επιχείρηση τροφίμων υπό συνεχείς ελέγχους και επιθεωρήσεις Εκτύπωση E-mail

Η πραγματικότητα της παγκόσμιας αγοράς των τροφίμων έχει δημιουργήσει απαιτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικοί, πρότυπα, αγοραστές Α' υλών, πελάτες εξωτερικού, private labels, συνεργάτες, Νομοθεσία, κτλ.) που δημιουργούν μια ασφυκτική πραγματικότητα συνεχών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

Έτσι, Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου, Προμηθειών, R & D, κ.ά., βρίσκονται συνεχώς με checklists στα χέρια, συχνά με εκ διαμέτρου αντίθετες απαιτήσεις και σημεία ελέγχου, ανάλογα με την επιθεώρηση που αναμένεται.

Από την εμπειρία μας και όσον αφορά την προαναφερθείσα πραγματικότητα και σε συνδυασμό με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότηας(ΣΔΠ), έχουν παρατηρηθεί τα εξής:

 

 

 • Η κάθε επιθεώρηση/έλεγχος έχει τα δικά της checklist με τις αντίστοιχες ιδιαιτερότητες
 • Οι αναθεωρήσεις των προτύπων δημιουργούν συνεχείς τροποποιήσεις στα ΣΔΠ και νέες απαιτήσεις-σημεία ελέγχου
 • Οι πελάτες πολύ συχνά απαιτούν διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων και επισημάνσεις αυτών
 • Η Νομοθεσία των χωρών εξαγωγής των προϊόντων συχνά διαφέρει δημιουργώντας τροποποιήσεις στους ελέγχους ποιότητας των προϊόντων
 • Η πολυπλοκότητα των καναλιών αγοράς Α’ υλών έχει καταστήσει την αποτελεσματική παρακολούθηση των συμβάντων (ανακλήσεις, αποσύρσεις, διατροφικά σκάνδαλα, κτλ.) ιδιαίτερα δύσκολη...σχεδόν αδύνατη
 • Ενώ τα ISO πρότυπα εστιάζουν κυρίως στη διαχείριση και τα GFSI σχήματα κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, από κοινού δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο “προδιαγραφών”, “οδηγιών”, “εντύπων”, “αναλύσεων επικινδυνότητας”, “to-do lists”, “audit checklists”, κτλ.

Ως προσωρινές λύσεις ανάγκης, αυτό που παρατηρείται συνήθως είναι η εγκατάσταση “έτοιμων” ΣΔΠ, με επιπλεόν διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα με νέα κωδικοποίηση που ανταποκρίνονται μόνο(!) στο πρότυπο με το οποίο επιθυμεί να πιστοποιηθεί η επιχείρηση. Δηλαδή αντί το ΣΔΠ να αποτυπώνει και τεκμηριώνει την καθημερινότητα της επιχείρησης, να ενσωματώνει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις, τους επιχειρησιακούς στόχους και την παρακολούθησή τους, έχουμε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να συμπληρώνουν ακατάπαυστα φόρμες, να τροποποιούν manuals, να αλλάζουν τις αρμοδιότητες του προσωπικού, αντί να ασχολούνται με τις καθημερινές προδιεγραμμένες εργασίες.

Για να είναι αληθινά ωφέλιμο και αποτελεσματικό ένα  ΣΔΠ θα πρέπει να ελέγχει και να τεκμηριώνει επαρκώς το σύνολο των διεργασιών της επιχείρησης που πραγματικά λαμβάνουν χώρα. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων/ελέγχων οι διεργασίες και η τεκμηρίωσή τους είναι αυτά τα οποία αξιολογούνται.

 • Εγκαταστήστε ένα απλό και πρακτικό ΣΔΠ, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες πλατφόρμες , ικανές να συνεργαστούν με ήδη εγκατεστημένα συστήματα (ERPs, WMSs, κτλ.)με κοινή χρήση από όλα τα Τμήματα της επιχείρησή σας.
 • Αποφύγετε το “συνωστισμό” αρμοδιοτήτων, τις διπλοκαταχωρίσεις, τα προβλήματα συμβατότητας πολλών προγραμμάτων και κερδίστε την παρακολούθηση και τεκμηρίωση όλων των διεργασιών σας σε πραγματικό χρόνο!
 • Αφομοιώστε τις απαιτήσεις όλων των ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων χωρίς επιπλέον πόρους, ικανοποιώντας το σύνολο των απαιτήσεων τόσο των τεχνικών όσο και των προτύπων διαχείρισης.

Καλέστε μας τώρα για να σας προτείνουμε λύσεις στις συνεχιζόμενες απαιτήσεις των ελέγχων και των επιθεωρήσεων